Expositie van kerststallen

Van 8 december tot 6 januari is er een expositie van kerststallen te zien in de Grote kerk in Beverwijk. Cees Roos verzamelt ze en wil ze graag laten zien.

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag + maandag van 16.00 uur tot 21.00 uur. Zondag van 13.00uur tot 18.00 uur.

Een kerststal is een voorstelling van de geboorte van Jezus met figuren van hout of gips, die vooral in katholieke gezinnen rond Kerstmis in huis te vinden is, vaak onder de kerstboom. Afbeeldingen van Jezus waren verboden tot 313 na Christus

Daar kwam nog bij dat het Christelijk geloof geruime tijd verboden was en dit geboortefeest dus ook gewoon niet gevierd mocht worden. Pas in 313 na Christus toen Keizer Constantijn aan de macht was (van 272 – 337 na Christus) mochten christenen hun geloof in de openbaarheid belijden. Ook besloot Constantijn dat de geboorte van Christus op 25 december gevierd moest worden.

De invoering van de kerststal wordt toegeschreven aan Franciscus van Assisi, die in het jaar 1223 in Greccio (Italië) een ‘levende’ kerststal liet maken. Hij heeft de kerststal zoals wij die nu kennen beïnvloed. De stal bevat altijd de figuur van Jezus in doeken gewikkeld in de kribbe of voederbak. Met daarnaast Maria als Moeder der mensheid, met koningsblauwe mantel en Jozef als Vader van alle leven op aarde als herder. Bij de kribbe staan altijd een os (kracht), een ezel (verdraagzaamheid) en schapen (melk=eten en wol=kleding).

De drie Koningen komen van ver. Zij zijn niet joods. Hun komst bij de kribbe betekent dat Jezus niet alleen voor joden maar voor alle mensen is geboren.

geboorte-jezus-christusDe koningen is men gaan zien als vertegenwoordigers van de drie bekende continenten: Azië, Afrika en Europa. Daarom worden ze afgebeeld als een bruine, een zwarte en een blanke koning. Ze krijgen namen en leeftijden: Caspar is een jongeman, 20 jaar, Melchior is een grijsaard, 60 jaar en Balthasar is een man in de kracht van zijn leven, 40 jaar. De volgorde wisselt wel eens, en ook hun leeftijden. Zij brengen goud, wierook en mirre mee.