Derde Coornhert-introductielezing

_lit003199101_01ill72Als voorbereiding op de grote Coornhert-lezing die 29 oktober in de Grote Kerk zal plaatsvinden, wordt de Nederlandse vrijdenker en schrijver Dirck Volkertsz Coornhert nader geïntroduceerd. Op vrijdag 18 maart is de spreker Arie Jan Gelderblom. Het onderwerp zal zijn het werk en de reputatie van Coornhert als literator, en de achtergrond van de veranderingen in die reputatie.

Coornhert had een goede naam als schrijver. Als man van de renaissance hield hij zich bezig met de klassieke literauur van de Grieken en de Romeinen. Hij vertaalde (uit het Latijn) de Odyssee van Homerus. Van zijn hand zijn er gedichten, dialogen en toneelstukken. Zijn wellicht bekendste werk is ‘Zedekunst is wellevenskunst’, het eerste, in het Nederlands geschreven, boek over ethiek. Hij was een prominent lid van de door Hendrik Laurens Spiegel opgerichte rederijkerskamer de Eglantier. Omdat hij in de volkstaal schreef en niet in het Latijn, heeft hij sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van onze taal.
Arie Jan Gelderblom was als neerlandicus verbonden aan de Utrechtse universiteit. Hij houdt zich al vanaf de tachtiger jaren met Coornhert bezig. Hij behoort tot de groep neerlandici die Coornhert in de vorige eeuw opnieuw ontdekten en hij heeft meegewerkt aan de heruitgave van Coornherts boek ‘Boeventucht’.

De lezing zal beginnen om 19.30 uur. De toegang is gratis.