Ilja Veldman houdt vierde lezing over Coornhert

illustratie CoornhertVrijdag 8 april zal prof Ilja Veldman een lezing geven over Dirck Volkertsz Coornhert. Zij is de vierde in de rij van deskundigen die over Coornhert zal spreken.

Ilja Veldman is kunsthistoricus en zal spreken over de prenten van Coornhert. Coornhert was jaren lang graveur en etser van beroep.

In onze tijd zijn wij gewend om beeldmateriaal te gebruiken voor de verspreiding van ideeën in het onderwijs, de krant en de reclame. In cartoons en spotprenten komen opinies tot uitdrukking. De 16e eeuwer Coornhert is ook op dit gebied een voorloper. Hij heeft een groot aantal prenten gemaakt waarin hij zijn ideeën in beeld heeft gebracht. Voor het begrijpen van hem zijn we dan ook niet alleen aangewezen op zijn teksten. Dat is heel uitzonderlijk. Want de combinatie van filosoof en maker van prenten is ongebruikelijk. Coornhert beheerste de kunst van het tekenen en van het schrijven. Dat is uniek. Een filosoof die uitzonderlijk goed kon tekenen.Hij vond beeldend onderwijs ook heel belangrijk. Ook dat verbindt hem met onze tijd. Daarom moet in de reeks over de denker Coornhert ook zijn beeldend werk aan de orde komen.

Ilja Veldman heeft in 1990 een boek geschreven over de prenten van Coornhert: ‘De wereld tussen goed en kwaad’. In een boek over Maarten van Heemskerck in 1986 schreef zij over de prenten die Coornhert maakte van tekeningen van deze schilder. Coornhert heeft er ook voor gezorgd dat er in Haarlem een drukkerij kwam waar hij samen met Maarten van Heemskerck prenten drukte. Het stadsbestuur heeft daar destijds geld ter beschikking gesteld.

Voor het begrijpen van de plaatjes moet je de beeldtaal van een prent begrijpen. Zo zal iemand van vroeger een modern plaatje waar president Obama op staat niets zeggen. Hij weet niet waar Obama voor staat. Zo kennen wij niet de allegorische taal die achter de figuren verscholen zitten. Ilja Veldman ons op weg kunnen helpen om de beelden, die toen in de allegorie gebruikelijk waren, te leren verstaan.

ProfIlja Veldman studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en was daar van 1969 tot 1984 (hoofd)medewerker aan het Kunsthistorisch Instituut.
Zij promoveerde in 1977 op het proefschrift Maarten van Heemskerck and Dutch Humanism in the Sixteenth Century (Amsterdam & Maarssen 1977).
Van 1984 tot haar vervroegde emeritaat in 2006 was zij hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Vrijdag 8 april 19.30 uur Grote kerk Beverwijk
Gratis toegang