Lezing over Coornhert en Erasmus door Paul Abels

Paul AbelsVrijdag 23 september om 19.30 uur houdt dr. Paul Abels uit Gouda een lezing over Coornhert en Erasmus in de Grote Kerk in Beverwijk. Aanvang 19.30 uur. Toegang gratis. Donaties na afloop zijn welkom.

In de voorbereiding van de Coornhertlezing op 29 oktober werden eerder dit jaar een serie lezingen over Coornhert gehouden. Het is dit jaar een Erasmus jaar en Gouda is de stad die deze twee humanisten verbindt. Erasmus is er in 1466 geboren en Coornhert in 1590 gestorven. Gouda is een belangrijk bolwerk waar beide toonaangevende humanisten worden gevierd. Het Coornhert gymnasium van Gouda houdt beiden in ere. Het bekende bronzen beeld van Erasmus uit Rotterdam werd in Gouda nagemaakt maar dan met het hoofd van Coornhert op de romp.


Dr. Abels heeft zich met beide humanisten bezig gehouden. Hij zal beide personen vergelijken. Erasmus staat dit jaar in de publiciteit omdat hij 550 jaar geleden werd geboren.
Op 29 oktober wordt in de Grote Kerk de Coornhertlezing gehouden.

Paul Abels
Abels werd in 1956 in Nijmegen geboren. Na zijn middelbare schoolopleiding in Almelo studeerde hij geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Na zijn studie begon hij zijn loopbaan als journalist bij de Twentsche Courant. In 1984 koos hij voor een ambtelijke loopbaan en was achtereenvolgens werkzaam voor de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie. In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over de gevolgen van de reformatie in Delft en omstreken in de periode van 1572 tot 1621. Dit tweedelige werk schreef hij samen met Antonius Philippus Franciscus (Ton) Wouters. Abels publiceerde diverse historische werken over Gouda, de stad waar hij na 1984 was gaan wonen. Hij was medeoprichter van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. Hij had zowel als schrijver en als eindredacteur van de periode 1572-1795 een groot aandeel in de totstandkoming van de nieuwste stadsgeschiedenis van Gouda: “Duizend jaar Gouda”.
Het werk van Abels werd meerdere malen beloond met een prijs. Zo ontving hij in 1980 de scriptieprijs van de vakgroep Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, in 1996 de Eismaprijs voor zijn studie over Delft en omstreken, in 1998 de Walvisprijs voor zijn artikel over Ignatius Walvis en in 2005 de Oud-Utrechtprijs.