Gespreken over Coornhert

 

Gesprekken over Coornhert

De Grote Kerk van Beverwijk heeft zich dit jaar intensief met Coornhert bezig gehouden. Ter voorbereiding van de grote Coornhertlezing eind oktober werden zes lezingen over zijn gedachtegoed georganiseerd. Schrijver Jan-Willem Anker is gevraagd om deelnemers aan deze lezingencyclus te interviewen om zo diens actualiteit in beeld te brengen. Deze bundel met interviews verschijnt op 29 oktober onder de titel ‘Gesprekken over Coornhert’.

Coornhert is een voorbeeld van een denker die met succes eeuwenlang door de mainstream kon worden doodgezwegen en veroordeeld. Hij ging in de 16e eeuw tussen de strijdende partijen staan en koos niet tussen de gereformeerde en de roomse kerk. Eeuwenlang was de tegenstelling tussen deze beide partijen zo sterk dat er geen ruimte leek te zijn voor iemand die beide partijen kritiseerde. De hernieuwde belangstelling voor Coornhert kwam in de 20e eeuw van de kant van Bruno Becker, een geleerde die de Russische Revolutie ontvluchtte, naar Nederland kwam en Coornhert weer introduceerde.  Diens activiteiten hebben uiteindelijk ook tot de Coornhert Stichting geleid die nu bezig is de teksten van de filosoof lees- en bereikbaar te maken.

‘Gesprekken over Coornhert’ verschijnt dan ook omdat er geen ander boek is dat de actualiteit van Coornhert voor een leek duidelijk maakt. In het boekje komen de verschillende specialisten aan het woord die in het afgelopen jaar een lezing hebben gegeven. Over de historische context, de prentkunst, literatuur en de kerken in de 16e eeuw en over het humanisme van Erasmus en Coornhert. Daarnaast zijn er interviews met een aantal mensen uit het publiek dat met belangstelling de reeks heeft gevolgd. Coornhert zelf komt aan het woord door 15 prenten door hem gemaakt.

Het boek is een uitgave van de Vrijstaat Roetz en is te bestellen voor 14.95 Euro (excl. verzendkosten) via grotekerkbeverwijk@gmail.com of direct in de kerk of bij Roetz. Het boek is beschikbaar tijdens de Coornhertlezing  over Václav Havel  op zaterdag 29 oktober 14.30 in de grote Kerk van Beverwijk.

Coornhert_VP_HR gesprekken havel-a-dalajlama