Seniorenmiddag

Bijeenkomst van en voor Senioren in de Wijkertoren

In het kader van de Wijkertorenweek is er een seniorenmiddag op maandag 14 november in de Grote Kerk onder de Wijkertoren van 13.30 – 16.30 uur. Het is
een middag met informatie over de rol van senioren in de Wijkertoren georganiseerd door de seniorenkring van Beverwijk. Daarnaast worden er beelden van oud Beverwijk getoond waarbij de uileg komt van de kant van de ervaringsdeskundigen uit de zaal.