Lezing over ontstaan leven: 23 oktober 20.00u

Uitleg over hoe en wanneer het leven op aarde is ontstaan
Adrie Winkelaar (1946) heeft zich lange tijd verdiept in verschillende wetenschappen om de vragen over
het leven te kunnen beantwoorden. Het leven wordt in de wetenschap gedefinieerd als “een in zichzelf in stand houdend chemisch systeem, dat in staat is tot evolutie”. Als chemicus heeft hij beroepsmatig complexe organische verbindingen op een simpele manier moeten uitleggen om verkopers, managers en gebruikers van chemische preparaten het inzicht te geven over de werking ervan.
Op woensdag 23 oktober 2019 zal hij in anderhalf uur tijd uitleggen hoe het leven op aarde is ontstaan en hoe virussen, bacteriën en levende cellen uit organische stof zijn voortgekomen. Door een combinatie van de kernfysica, waarmee de energie in materie wordt verklaard, en de biochemie, die de geheimen van eiwitten, DNA en RNA heeft blootgelegd, kan nu de werking van het leven worden verklaard en begrepen. De lezing, ondersteund met beelden en filmpjes, begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in de Grote Kerk, Kerkstraat 37a, 1941 GC in Beverwijk

Toelichting
De 20ste eeuw was de eeuw van specialismen. De wetenschap heeft zich in alle richtingen ontwikkeld waardoor de mobiliteit is toegenomen, de bebouwing in de wereld alle mogelijke vormen heeft gekregen en de kennis over de natuur en de mens heeft geleid tot een langer en gezonder leven. De 21ste eeuw is de eeuw van de antwoorden op de grote vragen van het leven, omdat de puzzelstukjes in elkaar geschoven kunnen worden van al deze specialismen.
In vier grote stappen zal vanaf het ontstaan van de aarde op een simpele wijze de natuurkunde worden behandeld waarbij de belangrijkste wetmatigheden aan de orde komen. Daarna zal een samenvatting worden gegeven van de anorganische en organische chemie, gevolgd door de biochemie over het ontstaan van cellen en micro organisme. Tenslotte zal worden uitgelegd hoe celdeling werkt, waarbij voeding en afval belangrijke kenmerken zijn van levende organismen. Ook voortplanting en de evolutie van dierlijke en plantaardige cellen worden op een biochemische wijze toegelicht. Na afloop is er
gelegenheid tot stellen van vragen en het voeren van discussie.