CD presentatie: Groot Succes!

De presentatie van de CD Ruud Jansen en vrienden van de Grote Kerk was een groot succes!
Foto’s: Op de foto de drie samenstellers van de jaarljkse CD: 2017 Serge Heman, 2018 Colet Nierop 2019 Ruud Jansen 2020 ?????
Wilt u deze CD bestellen dan kan dat door 10 euro over te maken op nr NL72TRIO0390972665 ten name van Vereniging Grote Kerk Beverwijk en stuur een mail met uw n.a.w. gegevens naar : grotekerkbeverwijk@gmail.com of u kunt hem ook kopen in de Grote kerk zelf.