13 maart concilie der lege kerken: Is geannuleerd!

Op 13 maart van 15.00 uur – 18.30 uur vindt in de Grote Kerk van Beverwijk het ‘Concilie der Lege Kerken’ plaats. Tijdens dit Concilie wordt met de bezoekers de vijf jaar gedeeld dat de Vereniging Grote Kerk Beverwijk daar bezig is. Bert Kisjes heeft zes jaar geleden het initiatief genomen voor een nieuwe rol van deze kerk in de Beverwijkse gemeenschap. De Vereniging is een buitenkerkelijke organisatie die een kerk als een gebouw voor inspiratie, bezinning en cultuur helemaal ziet zitten.

Uitgangspunt is dat er een grote behoefte is aan betekenis, waarde, geestelijk leven en sociale cohesie in de samenleving. Lege kerken zijn bijna natuurlijke plekken waar aan die behoefte kan worden voldaan. Daar wordt in de Grote Kerk in Beverwijk aan gewerkt. Op 13 maart wordt getoond welke route in de Grote Kerk is genomen. De Vereniging wil dat graag laten zien. Het is een uniek voorbeeld van een voorziening in een stad met bijna 40 000 inwoners.  .

Uitgenodigd worden burgers in Beverwijk en omgeving die de kerk kunnen gebruiken en profiteren van wat anderen daar doen, de bestaande geestelijke stromingen, de politieke partijen en de Gemeenteraad, ondernemers, initiatiefnemers van leegstaande kerken elders om daar een nieuw leven aan te geven kerken en personen die bezig zijn met religieus erfgoed.

Het middagprogramma begint met een uiteenzetting wat De Vereniging doet en vijf jaar gedaan heeft en waarop het idee is gebaseerd. Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling om initiatieven van andere plaatsen te horen. We willen graag dat de verschillende initiators iets aan elkaar hebben.

Het programma begint met een inleiding en vervolgens met De Wereld Draait Door achtige sessie, gasten aan tafel die door Dennis Nolte (onze Matthijs van Nieuwkerk) worden bevraagd. Er volgen ook groepsgesprekken aan kleinere tafels en een slotronde met conclusies. Er zal ook muziek worden gemaakt zoals gebruikelijk in de Grote Kerk. .

Opgeven  en info via grotekerkbeverwijk@gmail.com

Toegang is gratis. Er is wel een pot voor een donatie.