Boekbespreking biografie Den Uyl.

Boekbespreking biografie Den Uyl
Vrijdag 28 februari 20.00 zal Bert Kisjes in de Grote Kerk een boekbespreking houden van de biografie ‘De Gedrevene’ van Dik Verkuil over Joop den Uyl die leefde van 1919 – 1987.. In de 20e eeuw was de vormgeving van een land overgenomen van de aristocratie door politieke partijen en parlementen, een proces dat in de 19e eeuw was ingezet. De drie keizerrijken Rusland, Duitsland en Oostenrijk overleefden de eerste wereldoorlog niet. Er kwamen verschillende politieke bewegingen die door partijen voorgestaan en in parlementen en kranten uitgevochten werden. De socialistische was een van de belangrijke bewegingen.
Joop den Uyl was een belangrijke vertegenwoordiger van de sociaal democraten met duidelijke ideeën hoe de rijkdom die economische groei opleverde moest worden besteed voor iedereen.
Interessant om achteraf terug te blikken op het gedachtegoed van deze man die jarenlang directeur van de Wiardi Beckman Stichting was, lid van de Amsterdamse Gemeenteraad, lid van de Tweede Kamer, Minister en Minister President.  .