Corona anderhalf jaar later….bijeenkomst 10 september Grote kerk

Wie had in maart 2020 kunnen denken dat onze samenleving zo lang in het teken van corona zou staan? Wat is er veel gebeurd…  Ook in onze gemeenten heeft corona veel schade toegebracht. Stadsgenoten, geliefden overleden soms zonder dat afscheid van hen kon worden genomen.

Gedurende maanden zaten grote delen van onze samenleving compleet op slot, met eenzaamheid maar ook verlies aan werk als gevolg. Plannen moesten keer op keer bijgesteld worden. Er is veel gevraagd van het incasseringsvermogen en de creativiteit van velen.

Ook al ziet het er naar uit dat we zullen moeten leren leven met corona, er lijkt op dit moment toch sprake van een nieuwe fase waarin we onze blik weer wat meer op de toekomst kunnen richten. Voordat we verder gaan lijkt het goed om nog een keer terug te blikken op de tijd die achter ons ligt.

De Raad van Kerken IJmond Noord organiseert in dit verband een corona gedachtenisviering voor de inwoners van Beverwijk, Wijk aan Zee en Heemskerk.

Op vrijdagavond 10 september a.s. staan de deuren van de Grote Kerk in Beverwijk voor iedereen open die stil wil staan bij de afgelopen tijd. Er klinkt muziek, er is een moment om stil te staan bij eigen herinneringen en een kaarsje aan te steken en er zal een gebed worden uitgesproken. Maar er zullen vooral verhalen verteld worden door mensen die in de ‘frontlinie’ hebben gestaan. Werkers uit de zorg, bedrijfsleven, onderwijs en de culturele sector zullen vertellen wat corona voor hen persoonlijk – en hun werksituatie – betekend heeft. Er is ondermeer medewerking toegezegd door Hermien Colenbrander (directeur Bethelschool), Sandra van Gaart (locatiemanager Huis ter Wijck), Yvonne Pletting (ondernemer Breestraat) en burgemeester Martijn Smit.

David van Aalderen (viool), Tom ten Broecke (vleugel) en Serge Heman (gitaar) verlenen hun muzikale medewerking.

Het initiatief voor de bijeenkomst ligt bij de plaatselijke Raad van Kerken maar iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke of maatschappelijke achtergrond is van harte welkom.

De deuren van de Grote Kerk staan op 10 september vanaf 19.00 uur open, de eigenlijke bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt plm. een uur. De toegang is vrij.

De op dat moment geldende corona maatregelen zijn van toepassing wat betekent dat opgave vooraf verplicht is. Graag een berichtje naar grotekerkbeverwijk@gmail.com

Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder een kopje koffie of Thee.