30 september Generatieproeverij.

Uitnodiging Generatieproeverij 30 september a.s.
De enorme beweging in de politiek momenteel laat zien dat er veel aan het veranderen is. Dat is echt wel het moment om aan tafel te gaan zitten met verschillende generaties. Jong -volwassen – oud. De volwassenen moeten de problemen oplossen (dat is hun werk), de ouderen kijken er op terug en hebben hun kanttekeningen en jongeren kijken er weer anders tegenaan. Praat met elkaar.
Op zaterdag 30 september van 17 – 21 uur organiseert de Mensenkerk een Generatieproeverij. 50 personen van allerlei generaties eten samen aan tafels van maximaal 10 personen een drie gangen maaltijd. Een centraal gesprek aan de hand van thema’s die naast het eten ook aan tafel worden geserveerd. Een paar jongeren maken tussen de gangen door muziek. De maaltijd is vrij toegankelijk. Na afloop staat er een pot voor een vrijwillige bijdrage voor het eten.
De proeverij vindt plaats in het kader van de week van de Eenzaamheid. Als het ”spannend” wordt gaan we het vaker doen. Het is nu belangrijk om te praten met elkaar vanuit een verschillend perspectief.
U kunt opgeven via grotekerkbeverwijk@gmail.com tot uiterlijk 28 september a.s. U krijgt daarna een bevestiging.