Oproep Seniorenkring

Oproep: Seniorenkring nu ook in Beverwijk

seniorenkringIn Beverwijk komt een seniorenkring in de Grote Kerk. Er is plaats voor 15 mannen / vrouwen, ouder dan 65 jaar. Geïnteresseerden kunnen zich nu inschrijven via het emailadres van de kerk (grotekerkbeverwijk@gmail.com). Het is ook mogelijk om een dezer dagen tijdens een bezoekje aan de kerk poolshoogte te nemen en u daarna in de kerk zelf op te geven. Bij aanmelding geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Het is de bedoeling om in de tweede helft van januari te starten. De seniorenkring zal vanaf dat moment elke week op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar komen. De kosten zijn 3 euro per keer, voor koffie of thee.

Wat is de bedoeling?

Ouderen hebben in de loop van hun leven kennis opgedaan. Kennis over hoe het vroeger was en kennis over wat men in het leven allemaal tegenkomt. Lang werd gedacht dat men die specifieke kennis van ouderen niet nodig had. Jarenlang werd er niets mee gedaan. Maar levenskennis is een kostbaar bezit. De seniorenkring van de Grote Kerk gaat hier juist nadrukkelijk naar op zoek. Zodat die kennis, door erover te praten, verder ontwikkeld kan worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Tijdens de eerste bijeenkomsten vertelt elke deelnemer zijn of haar verhaal. Over zijn jeugd, schooltijd, baan, vrije tijd, wat hij/zij heeft meegemaakt etc. Daar is dan alle tijd voor. In de beginfase kan dat bij vijftien deelnemers zelfs betekenen dat een deelnemer één middag aan het woord is en veertien middagen luistert.

Ter ondersteuning is er een (jongere) gespreksleider die zeer geïnteresseerd is in de verhalen die verteld worden.

Ervaring

vrasky-web2

Expositie “Rimpels” beeld: Martin Suchánek

Initiatiefnemer Bert Kisjes heeft met het concept inmiddels al mooie ervaringen opgedaan. ‘In Wijk aan Zee kwamen in 2005 ouderen als seniorenkring bij elkaar en die hebben elkaar nooit meer losgelaten. Ook in Enkhuizen was er van 1975 tot 1984 een soortgelijke kring. In beide gevallen gingen de deelnemers een heel hechte groep vormen en waren of zijn ze overtuigd van het nut van hun activiteit. Zo was er in de maanden juli en augustus in Wijk aan Zee de expositie Rimpels, met dagelijks een column in het Noordhollands Dagblad. Die activiteit kwam voort uit de seniorenkring van het dorp’.

Corona

Wij streven  ernaar om het contact tussen mensen te bevorderen. Maar vanwege de Corona pandemie  moesten wij het concilie der lege kerken afblazen. Ook de bijeenkomsten van de seniorenkring worden even stil gelegd. Andere bijeenkomsten/concerten zijn al afgezegd. Wij zijn zijn vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen vanaf 15 maart tot en 1 juni gesloten!

In de Correspondent lazen we van Rutger Bregman:

“Wat is besmettelijker dan het coronavirus? Vriendelijkheid, hoop en naastenliefde, schrijft Rutger Bregman. Er zijn weinig wetenschappelijk inzichten waar zo veel bewijs voor is: in tijden van crisis helpen mensen elkaar.”

21 februari boekbespreking : Brein 50 +

Bespreking boek “Brein 50+” van prof Margriet Sitskoorn

 

Op vrijdag 21 februari 20.00 uur organiseert de Grote Kerk een boekbespreking van de bestseller “Brein 50+” van professor Margriet Sitskoorn van de universiteit van Tilburg. We bieden deze bespreking aan als ondersteuning voor personen die met ouderen werken. Het geeft een andere en positieve kijk op ouderdom. Toegang gratis. Bert Kisjes begeleid de bespreking. Zaal open : 19.30u.

Hier volgen een paar citaten uit het boek:

“Voorheen dacht men bij ouder wordende hersenen vooral vanuit een theorie van verval en werd er in onderzoek met name gekeken naar achteruitgang. Tegenwoordig vinden we de theorie van uitsluitend verval te eenzijdig en gaan we additioneel aan de theorie van verval ook uit van de theorie van neuroplasticiteit en aanpassing”.

“Mensen kunnen volledig leven in bubbels”

“Ouderen die zich zelf identificeren met de negatieve typeringen die er bestaan rondom ouderdom, het achteruitgaan”.

 “Buiten je comfortzone treden”

“Verblijven in de natuur kunnen we een wondermiddel noemen”

 “Op basis van deze onderzoeksgegevens mogen we concluderen  dat mensen steeds positiever ingesteld raken als ze ouder worden en dat ze tegen de verwachting in  juist méér met het heden en de toekomst bezig lijken te zijn dan met het verleden. (Dickens was een uitzondering)”

Voor de Grote Kerk is ouderdom een belangrijk thema. Het gaat ons om de rol die ouderen kunnen spelen en niet om de z.g. ‘vergrijzing’. In dat verband vinden we het boek van Sitskoorn heel interessant en vragen we daar aandacht voor.

Sinds 2005 komt elke week een kring van senioren samen in Wijk aan Zee. De bedoeling van de kring is uiteindelijk het levensverhaal of ervaringskennis  boven water te krijgen. Kennis die verkregen wordt door bij elkaar te gaan zitten en te praten over wat je gedaan en beleefd hebt. Sinds 2015 is er ook zo’n kring in Beverwijk. We zijn daar heel positief over. In 2014 is in de Moriaan in Wijk aan Zee de tentoonstelling ‘Rimpels’ gehouden, ondersteund door 24 columns in het Noord Hollands Dagblad die als een editie van Roetz zijn uitgegeven.

Met het boek van Sitskoorn wordt een stevig fundament gelegd onder de activiteiten van de seniorenkringen. Daarom willen we er ook de nodige aandacht aan schenken en wordt in de Grote Kerk deze bespreking gehouden. Wie belangstelling heeft voor het boek is van harte welkom.

 

Seniorenmiddag

Bijeenkomst van en voor Senioren in de Wijkertoren

In het kader van de Wijkertorenweek is er een seniorenmiddag op maandag 14 november in de Grote Kerk onder de Wijkertoren van 13.30 – 16.30 uur. Het is
een middag met informatie over de rol van senioren in de Wijkertoren georganiseerd door de seniorenkring van Beverwijk. Daarnaast worden er beelden van oud Beverwijk getoond waarbij de uileg komt van de kant van de ervaringsdeskundigen uit de zaal.

Boekbespreking Hendrik Groen

hendrik-groenPogingen iets van het leven te maken

Op donderdagavond 7 juli om 19.30 uur vindt er in de Grote Kerk van Beverwijk een bijeenkomst plaats met als onderwerp de bestseller ‘Pogingen iets van het leven te maken, het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83¼ jaar’. In dit boek schetst de bejaarde Hendrik Groen een hilarisch en ontroerend beeld van het dagelijkse leven in een verzorgingshuis in Amsterdam-Noord. Het in 2014 verschenen boekwerk, dat – naar onlangs bleek – toch niet was geschreven door een 83-jarige bejaarde, maar door de 61-jarige bibliothecaris Peter de Smet, vond al snel zijn weg naar het grote publiek. De reacties waren uitermate lovend en inmiddels zijn de vertaalrechten voor het boek aan meer dan 25 landen verkocht en zijn er vergevorderde plannen voor een tv-serie. Er is zelfs al een heuse Hendrik Groen-fanclub opgericht.

Qua thematiek sluit de inhoud van het boek goed aan bij enkele van de activiteiten die in de Grote Kerk plaatsvinden, zoals de seniorenkring en de generatieproeverij. Lezers en andere geïnteresseerden zijn daarom van harte welkom om samen met een gespreksleider over het boek van gedachten te wisselen en te filosoferen over het Nederlandse ouderenbeleid.

Crowdfunding Generatieproeverij

generatie proeverijAl enige tijd worden er in de Grote Kerk generatieproeverijen georganiseerd. Tijdens bijeenkomsten van seniorenkringen in Wijk aan Zee en Beverwijk kwam men tot de constatering dat in de huidige maatschappij de verschillende generaties steeds meer naast elkaar leven dan mét elkaar. Om dat te ondervangen kwam men op het idee van de generatieproeverij. Een generatieproeverij is een diner waarbij jongeren en ouderen, en alle generaties daar tussenin, bij elkaar worden gebracht om samen te discussiëren en weer waardering te krijgen voor elkaars specifieke kwaliteiten. Het generatiediner opent ogen, verbindt en smaakt naar meer…

Continue reading

Generatieproeverij

generatie proeverijVrijdag 15 april 2016 vindt er in de Beverwijkse Grote Kerk van 18.00 tot 21.00 uur weer een zogenaamde ‘generatieproeverij’ plaats. Een generatieproeverij bestaat uit een uitgebreid diner voor mensen van verschillende leeftijden waarbij, tussen de diverse gangen van de maaltijd door, naar een manier wordt gezocht om het contact tussen generaties te verbeteren.

Continue reading

Presentatie Generatie Proeverij

uitnodiging

Op zondag 6 maart organiseren Bert Kisjes (filosoof en initiatiefnemer Vereniging Grote Kerk), Jakob Stolk (jongerenwerker) en Jacky de Vries (Vrijstaat Roetz) van 15.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk een openbare bijeenkomst met als thema ‘het verbinden van generaties’. Er wordt een nieuw boekje gepresenteerd, een logisch en praktisch vervolg op het eerder verschenen Rimpels, er zijn toespraken en tafelgesprekken en er is de officiële aftrap van een plan waarbij de Grote Kerk als broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven zal fungeren. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om tijdens een borrel met betrokkenen over het onderwerp van gedachten te wisselen.

Continue reading

Pauline van Vliet op de sPreekstoel

pauline van vlietDonderdag 29 oktober a.s. is de sPreekstoel van de Grote Kerk (Wijkertoren) gereserveerd voor Pauline van Vliet. Op de sPreekstoel vertelt elke donderdagavond iemand zijn of haar persoonlijke verhaal om daarmee anderen te inspireren.

Pauline woont in Castricum en heeft dit jaar de seniorenkring van de Grote Kerk geleid. Zij is gefascineerd door verhalen. Verhalen van mensen, vooral van ouderen, maar ook van belangrijke gebeurtenissen uit het verleden. Die verhalen gebruikt zij o.a. voor filmdocumentaires. Zo is zij nu bezig met het maken van een film over de gravers van het Noordzeekanaal. Connie Braam heeft over hen geschreven in haar boek ‘De woede van Abraham’. Pauline maakt er een filmdocumentaire van met behulp van de verhalen van de bewoners.

De sPreekstoel begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Nieuwsbrief 3 september 2015


www.grotekerkbeverwijk.nl; grotekerkbeverwijk@gmail.com;
Openingstijden :Dagelijks 16-21 uur; Dinsdag gesloten’; zondag van 13.00–18.00 uur
bankrekening, IBAN: NL 72 TRIO 0390 9726 65

Beste Nieuwsbrieflezer;
Bij wijze van uitzondering deze keer een ouderwetse lay out van de Nieuwsbrief. Ellen die hem normaal gesproken ontwerpt is met vakantie.

Vrijdag 4 september de voorstelling Kingdom of Fire & Clay waarover we in de vorige nieuwsbrief al schreven. Gratis toegang. https://www.youtube.com/watch?v=ytY3ez-OpNs en http://www.melkweg.nl/nl/agenda/kingdom-of-fire-and-clay-iran-vs-israel

Zondag 6 september vanaf 14 uur “Beverwijk Uit de Kunst”
Het hele Kerkplein staat op zijn kop. Wat in Amsterdam de Uitmarkt heet, wordt een keer in de twee jaar in Beverwijk georganiseerd. En dat is a.s. zondag.

 

De vrijwilligersDe Grote Kerk presenteert zich in de zuidbeuk van de kerk. Kom vooral even langs. We zijn bij de Notaris en de Kamer van Koophandel geweest en hebben een verenigingsakte gekocht met een bijbehorend inschrijvingsnummer. Voor organisaties is dat een verplicht ritueel om te mogen handelen en bijvoorbeeld ook een nummer bij een bank te mogen voeren.

“Wat fijn dat jullie een nieuwe bestemming hebben voor de Wijkertoren” was een kreet die wij in het afgelopen jaar vaak hoorden. We hebben in dat jaar een passend programma ontwikkeld en dertig vrijwilligers om daaraan te gaan werken.. We willen u NU om een bijdrage vragen. Zondag gaan we leden werven voor de Vereniging. We zoeken mensen die ons initiatief financieel willen steunen: we zoeken STEUNBEREN. Zondag willen we de eerste 100 steunberen halen. Kom langs en doe mee!
Het nummer bij de KvK is geworden 63694522.Het banknummer: NL 72 TRIO 0390 9726 65

De sPreekstoel begint weer op donderdag 10 september. Van 20.00 tot 21.00 uur zal Ruud Jansen zijn verhaal vertellen. Ruud hoeft niet echt geïntroduceerd te worden. Hij is een bekende persoon in Beverwijk niet weg te denken uit het muziekleven in de stad. De week daarop, 17 september klimt Adrie Winkelaar erop. Kijk voor meer informatie op de sPreekstoel kalender op de site.

We zoeken nog:

Er is nog plek voor een paar senioren (65 +) om deel te nemen aan de seniorenkring op maandagmiddag om 14 uur.

We zoeken mensen die mee willen helpen aan het Coornhert traject. Een serie lezingen over de 16e eeuwse humanist Coornhert in de komende winter. Een activiteit die uitloopt op de Coornhert Lezing op 29 oktober 2016.

We zoeken ook 20-40 jarigen die tijd willen besteden aan de Generatie-proeverij die we organiseren. Met deze generatieproeverij willen we het contact tussen de generaties een zetje te geven. Laat je informeren wat het concreet inhoudt.

 

Generatieproeverij

generatie proeverijZondag 30 augustus tussen 18.00 en 20.30 uur vindt in de Grote Kerk van Beverwijk een Generatieproeverij plaats. Er is nog plaats voor 15 personen bij een vijf gangen diner. Leeftijd: na het moment dat je de school achter je gelaten hebt tot ongeveer 40 jaar.
Tijdens dit diner wordt er gezocht naar de belangstelling onder de genoemde leeftijdsgroep voor levenskennis bij ouderen.

Continue reading

Senioren Academie

Oproep om mee te doen aan onderzoek
seniorenEen belangrijke activiteit is de seniorenkring die elke maandagmiddag tussen half twee en half vier bijeenkomt. Volgend jaar willen we ook beginnen met een senioren-academie. Dan willen we iets doen met levenskennis die in seniorenkringen wordt verzameld.
Het gaat bij levenskennis niet om de leuke weetjes en hoe het vroeger allemaal toeging. Het gaat ons om levenservaring. Wat zou je eigenlijk willen weten om niet in die zeven sloten tegelijk te lopen.

In de herfst komen we met een verhaal naar buiten hoe we dat precies willen doen. Hoe relevante kennis te verzamelen weten we ondertussen. Dat kan heel goed in een seniorenkring. Maar aan de vraagkant weten we het nog niet. Daar zijn we naar aan het zoeken. Waar is vraag naar?

We gaan op zoek naar goede ervaring op dit gebied. Via de sociale media zijn we begonnen met een  onderzoek naar mensen met goede ervaringen op dit gebied. Wie heeft er baat gehad bij een oudere, zijn/haar opa of oma? Dat kan ons op weg helpen om vragen te formuleren voor ouderen in de seniorenkringen.

We vragen het aan jongeren, twintigers en dertigers. We vragen het ook aan ouderen die met ervaringen komen uit hun jeugd. Mail je reactie naar grotekerkbeverwijk@gmail.com

 

Vrijwilliger worden in De Grote Kerk van Beverwijk?

Het gaat beginnen

De Grote Kerk is inmiddels een jaar open als “Huis van de Gemeenschap” waar alle burgers van Beverwijk welkom zijn om elkaar te ontmoeten, inspireren, luisteren en vieringen te houden.
Inmiddels zijn er al veel mooie activiteiten geweest.

Op 3 mei was er een prachtige herdenkingsbijeenkomst over 70 jaar vrijheid. Er waren sprekers, bijpassende muziek en een foto-expositie over de tweede wereldoorlog in Beverwijk. Er is al een aantal prachtige exposities geweest van diverse schilders, beeldhouwers, kinderen van het Kennemer College en basisschoolleerlingen. De boekpresentatie van Bert Kisjes was goed bezocht en daarna bleek dat je ook heel gezellig kunt dineren in DGK!

Continue reading

Programma

* Elke maandagmidag van 13:30 tot 15:30 uur Seniorenkring * Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur koorrepetitie o.l.v. Ruud Jansen * Elke zondagmiddag van 13:00 tot 18:00 uur Open Podium ***** * donderdag 27 oktober – Vertoning film  “Vertrek” * zaterdag 29 oktober  – Lezing Coornhert