Category Archives: Geschiedenis

De geschiedenis van het gebouw De Grote Kerk, beter bekend als de Wijkertoren, en hoe het zo gekomen is …

Kick kras over levenskunst 22 november 20.00 u.

IMG_1510 (1)Kick Bras over levenskunst
Op woensdag 22 november 20.00 uur geeft Kick Bras een lezing met lichtbeelden over levenskunst in de Grote Kerk van Beverwijk. De lezing vindt plaats in het kader van de tentoonstelling ‘500 jaar later’ die daar nu te zien is. Los van het kerkelijk instituut is er alle eeuwen door een zoektocht geweest naar het goede leven en naar spiritualiteit`. Kick Bras heeft zich als geen ander hierin verdiept. Zijn verhaal zal gaan over spiritualiteit, meditatie, stilte, gebed, mystiek, levenskunst en de zoektocht naar jezelf. Er worden veel kunstwerken getoond. ‘Ken u zelf ‘stond er op de Apollo tempel in Delphi. In onze tijd zien we dat er groot aanbod is van cursussen op het gebied van yoga , spiritualiteit en bewustwording.
Krijn Elzard (Kick) Bras is emeritus predikant, docent spiritualiteit aan de Theologische Universiteit te Kampen, hoofdredacteur van het blad Herademing en nu gelieerd aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij is auteur van verschillende boeken over meditatie, spiritualiteit en mystiek. Bras heeft zich verdiept in de Nederlandse mystiek en geeft workshops over meditatievormen uit de christelijke spiritualiteit, met name de lectio divina (geestelijke lezing) en de ignatiaanse meditatie (waarbij de verbeeldingskracht een belangrijke rol speelt). Daarbij wordt gebruikgemaakt van wijsheidsteksten uit de joods-christelijke traditie. In 2002 schreef hij een serie artikelen genaamd ‘vindplaatsen van spiritualiteit’ voor het Friesch Dagblad. Bras promoveerde op een proefschrift getiteld: “Mint de minne, eros en agape bij Jan van Ruusbroec”.

500 jaar later

naamloosOp 31 oktober 20.00 uur wordt herdacht dat 500 jaar geleden Maarten Luther zijn 95 stellingen openbaar maakte. Daarmee sloeg de vlam in de pan en kwam de z.g. reformatie echt op gang. Voor die tijd was er één christelijke kerk. Daarna vermenigvuldigde zich het aantal kerken waarin zich de verdeeldheid van de bevolking aftekende.. Een aantal medewerkers en vrienden van de Grote Kerk hebben ter gelegenheid hiervan een tentoonstelling opgezet. Daarin laten zij vooral zien wat die tijd en de onze gemeen hebben. Toen was er het rijk van Karel V dat hij regeerde vanuit Brussel. Nu hebben we de EU die ook vanuit Brussel opereert. Toen was het tweede grote rijk dat van de Ottomanen en nu is het de wereld van de Islam. In beide gevallen stonden zij met elkaar op gespannen voet. Toen en nu was er sprake van een grote kennisexplosie. En er waren ernstige problemen met de oude kennis die beschermd werd. Toen heette het scholastiek en nu bureaucratie. Het is tegelijk een Coornhert herdenking die vorig jaar voor het eerst werd gehouden met een Coornhertlezing. Ook Coornhert die geboren werd in 1522 – vijf jaar na de 95 stellingen van Luther – krijgt zijn plaats in de tentoonstelling. Aan de tentoonstelling is meegewerkt door Maja Colenbrander, Bert Kisjes, Jarosllaw Kubacki, Ronald Putman, Jan van der Land, Lukasz , Dré de Jonge en Puck Frerichs. De tentoonstelling duurt van 31 oktober t/m 26 november en is dagelijks te bezichtigen van 13.30 -18.00 uur, Op dinsdag gesloten. Tijdens de opening wordt een toelichting gegeven en is er muziek. In de periode dat de tentoonstelling hangt zullen er ook een of meer lezingen plaats vinden over thema’s die in de tentoonstelling aan de orde komen. Vrij entree.

Wekelijkse rondleiding

Alle zondagen 11.00 – 12.00 uur van 25/6 tot 1/9 zal er in de Grote Kerk een rondleiding zijn. Het is bedoeld voor Wijkers, Nederlanders en echte toeristen. Het verhaal van de kerk dat in de 9e eeuw begint wordt verteld en ook het verhaal van Beverwijk en de steek. Bert Kisjes heeft daarvoor een verhaal gemaakt dat hij zal vertellen. Hij zit nu drie jaar in die kerk en heeft zich er behoorlijk in verdiept. Het verhaal van Beverwijk en het water, de nauwe verbinding met het Amsterdam van de gouden eeuw. Hij zal ook een advies geven – in het bijzonder voor buitenlanders – hoe je Nederland in zeven dagen kunt leren kennen vanuit Beverwijk of Wijk aan Zee. Buiten deze gezette tijden kunnen voor groepen ook afspraken gemaakt worden.

Kosten 2 Euro per persoon.

Het is zover…….

Tientjesleden acties.
Het is zover. De drie jaar die we dachten nodig te hebben voor het ontwikkelen van een nieuwe rol voor de Grote Kerk met de Wijkertoren in het Beverwijk van de 21e eeuw zijn bijna voorbij. Met vallen en opstaan en vrijwel zonder geld hebben we aan een toekomst voor dit gebouw voor heel Beverwijk gewerkt. En die toekomst zien we helemaal zitten en velen met ons.
Als dit gebouw algemeen beschikbaar is voor Beverwijkers, voor verenigingen en voor mensen die initiatieven ontwikkelen dan is er ook een hele brede steun nodig. Steun die zichtbaar wordt in de vorm van een jaarlijkse bijdrage van minimaal een tientje. Wij vragen van 2000 Beverwijkers om Tientjeslid te worden. Als er onvoldoende steun komt dan zal de PKN het gebouw moeten verkopen aan de eerste bieder voor welk doel dan ook. Wij willen zo spoedig mogelijk aan de PKN laten weten dat wij die koper kunnen zijn. Dat hangt van deze 2000 Beverwijkers af.
Met de steun van 2000 tientjesleden, een aanvullend bedrag van de gemeente en van het bedrijfsleven kunnen de jaarlijkse kosten van het monumentale gebouw in de toekomst zeker gesteld worden. Dan kunnen we het gebouw verwerven en de PKN verlossen van deze last die zij niet langer kunnen dragen. Hulde overigens voor de PKN die zoveel eeuwen het gebouw in stand heeft gehouden zodat het zonder problemen verder te gebruiken is. Het gebouw stamt uit de 17 e eeuw en is niet volledig aangepast aan onze tijd maar dat is ook juist zijn charme!
In de komende tijd kunt u allerlei acties verwachten om Tientjesleden te werven. Elders meer over de reden waarom wij denken dat het gebouw een mooie toekomst tegemoet gaat.
Bert Kisjes

De eerste aktie is zondag 18 juni a.s. 11.00 uur.Dan wordt er een foto gemaakt van alle tientjesleden bij de Wijkertoren. Indien u nog geen lid bent kunt u dat ter plekke worden!!!

Coornhertlezing over Václav Havel

Wie het verhaal van de Europese twintigste eeuw wil vertellen kan niet om Václav Havel heen, de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van de Tsjechische Republiek. Iconoclast en intellectueel, artiest en mensenrechtenactivist, president en revolutionair, Havel was het allemaal. Een constante in zijn bewogen leven: hij bleef altijd trouw aan zichzelf.Václav_Havel_2014_Václavské_náměstí

‘Havel for ever’

Václav Havel bewandelde een onwaarschijnlijk pad. Als jongen uit een rijke familie werd hij in de jaren 1940 benadeeld door het communistisch regime. Toch ontpopte hij zich als een succesvolle theatermaker en essayist. Door zijn scherpe kritiek op het regime, vooral tijdens de Praagse Lente, werd hij meer dan eens gecensureerd en en belandde hij hij steeds opnieuw in de gevangenis. Maar Havel liet zich de mond niet snoeren. In 1989 werd hij de charismatische en welbespraakte leider van de vreedzame Fluwelen Revolutie. In de veertien jaren die daarop volgden, was hij president, en zag hij zijn land uit elkaar vallen. Ook na zijn politieke carrière bleef hij de vrede verdedigen tot aan zijn dood in 2011.

Naast hem stond al die tijd Michael Zantovsky. Havels woordvoerder en adviseur. Die beschrijft in zijn biografie over Havel het leven en de visie van deze reus onder de mensen.

Zaterdag 29 oktober 14.30 uur, Grote Kerk Beverwijk. Gratis toegang. Reserveren via grotekerkbeverwijk@gmail.com

Interieur – exterieur Grote Kerk Beverwijk

plattegrondDe Grote Kerk, beter bekend als de Wijkertoren, is een uit baksteen opgetrokken driebeukige hallenkerk, waarvan de zuidbeuk korter is dan de beide andere. Ze werd in de jaren 1592-1648 gebouwd op de muurresten van een 15de eeuwse kerk, welke in 1576, met geheel Beverwijk, door de Spanjaarden werd verwoest (slechts 9 huizen bleven gespaard). Van deze oude kerk, gewijd aan de Heilige Agatha, kan men de dikkere onderste muurgedeelten nog herkennen en ook de pilaren zijn nog gedeeltelijk van deze kerk. Van de kerk kwam de middenbeuk ± 1400, de noorderbeuk ± 1445 en de zuidbeuk en toren in 1475 gereed.

Continue reading

De kerk krijgt gestalte

kerk3Nieuwe functie Grote Kerk krijgt langzaam gestalte

De nieuwe functie van de Beverwijkse Grote Kerk krijgt langzaam maar zeker gestalte. Nadat het bestuur van de protestantse gemeente zich vorig jaar met pijn in het hart genoodzaakt had gezien om de kerkdiensten voortaan te concentreren in de Vredevorstkerk, was het Wijk aan Zeeër Bert Kisjes die met een nieuw initiatief voor het nu leegstaande gebouw op de proppen kwam. Kisjes, ooit opgeleid als theoloog, maar vooral bekend vanwege zijn activiteiten om Wijk aan Zee als Cultureel Dorp van Europa op de kaart te zetten, had een prachtig plan voor het monumentale bouwwerk. De Grote Kerk zou zijn plek als gemeenschapshuis moeten behouden – of misschien juist wel terugkrijgen – maar in plaats van religie zouden kunst, cultuur en inspiratie de boventoon moeten gaan voeren. Het ‘Huis van God’ moest een mensenhuis worden.

Continue reading

sPreekstoel met Bert Kisjes

Op donderdag 11 september 2014, Bert Kisjes opende de serie De sPreekstoel met een vertelling over zijn leven, zijn drijfveer en motivaties, over sommige beslissingen en de redenen daarvan. En over zijn kijk dit nieuw project: De Grote Kerk van Beverwijk.

youtubeHij begon de lezing met het beantwoorden van een onzichtbare vraag waarmee we alle mensen een keer mee geconfronteerd worden, -Waarom vertrouwen we niet op mensen? Misschien omdat we loyaliteiten verwachten die niet aan een mens toebehoren. In zijn woorden: ‘één mens is niet een droge baksteen dat een huis moet dragen. Het lijkt meer op een boom met een stam, een zichtbaar kruin en met een onzichtbare kant die nog groter is: het zijn de wortels. Mensen zijn zoals die wortels, ze groeien, ze verplaatsen ze zich.

Continue reading

Bert Kisjes

bertkisjesIk ben theoloog geworden om in een gemeenschapshuis te dienen. Maar ik vond de kerk niet genoeg gemeenschapshuis. Er waren verschillende gemeenschappen naast elkaar met elk hun eigen gebouw. Ik kwam uit een streek waar iedereen eigenlijk naar dezelfde kerk ging. Daar was het wel een gemeenschapshuis. Maar later zag ik dat er verschillende gemeenschappen bestonden die elkaar meden of bestreden. In die wereld wist ik niet wat ik zou moeten doen.

Continue reading

Het gebouw

87931443.0JDGuMru.Beverwijk1793lDe Grote Kerk is in de veertiende eeuw gebouwd voor de hele gemeenschap. Daarom is hij ook zo groot terwijl Beverwijk in die tijd nog een stuk kleiner was. Rond 1800 had Beverwijk ongeveer 2250 inwoners. Aanvankelijk was er één kerkgebouw en één kerkorganisatie voor alle bewoners. In de zestiende eeuw kwam er onenigheid binnen de kerk en ontstonden er verschillende kerken met elk een eigen karakter die elkaar bestreden.

Continue reading

En toen … stond het gebouw leeg

148004742.IDIhQ5eFHet gebouw stond leeg. Beverwijk heeft niet zo veel gebouwen uit de zestiende eeuw. Het gebouw zelf is ook inspirerend. Het is wekelijks op vaste uren open en te bezichtigen en er wordt een heel speciaal programma van rondleidingen voorbereid die na 1 juni van start zullen gaan. Het gebouw heeft mogelijkheden die moderne gebouwen niet of veel minder hebben. Door de akoestiek kun je er de stilte horen. Juist door er op heel fragiele instrumenten te spelen.

Er zijn veel leegstaande kerkgebouwen en er lijken er nog veel meer te komen. De ambitie is om in de Grote Kerk een voorbeeld te creëren hoe je in onze tijd een invulling vindt voor een kerk als gemeenschapshuis die nauw aansluit bij de functies waarvoor het gebouw ooit werd neergezet. Tegelijkertijd merk je dat er na een eeuw van extreme individualisering en weinig aandacht voor gemeenschap weer aandacht voor gemeenschap en sociale cohesie aan het ontstaan is. Het is de ambitie om met de verdere invulling van De Grote Kerk daar vorm aan te geven.