Word Steunbeer of tientjeslid.

Steunbeer worden van De Grote Kerk?

steunbeer
Wanneer een muur dreigt om te vallen, helpt het om ertegenaan te duwen.
Omdat dat niet vol te houden is, bedacht de mens al snel de steunbeer: een gemetselde duwer.
Het is een dik stukje muur dat haaks op de bedreigde muur staat.
Hoe meer massa, dus hoe zwaarder hij is, hoe beter hij werkt!

 

De Grote Kerk van Beverwijk dreigde (figuurlijk) om te vallen.
Om hem overeind te houden is Vereniging De Grote Kerk (DGK) opgericht.
De vereniging wil van het gebouw weer een centrum maken voor de gehele Beverwijkse gemeenschap waar verschillende groepen van de samenleving elkaar kunnen ontmoeten en inspireren.

Het onderhoud, de huur en de verwarming van DGK kost enorm veel geld, daar kan Vereniging DGK uw sponsoring bij gebruiken!
Helpt u ook mee DGK overeind te houden?

Iedereen, particulier of bedrijf, kan sponsoren naar vermogen.
Bijv. € 20, € 50, € 100, € 250, € 750, of € 2000 per jaar.

Maar u kunt ook tientjeslid worden. Dat gaat  als volgt:

Doneer via onze website of stuur een mail naar grotekerkbeverwijk@gmail.com en stort 10 Euro of meer op rekening NL 72 TRIO 0390 9726 65 t.n.v. de Vereniging Grote Kerk Beverwijk.

Bedrijven vragen we om steunbeer te worden en tenminste één keer per jaar gebruik te maken van de Grote Kerk. Ook ondersteuning in de vorm van een dienst of donatie is welkom. Neem hiervoor contact op via email naar grotekerkbeverwijk@gmail.com of kom eens langs.

Maak a.u.b. het bedrag over op: NL72 TRIO 0390 9726 65
KvK Nr.: 63694522