Bert Kisjes

bertkisjesIk ben theoloog geworden om in een gemeenschapshuis te dienen. Maar ik vond de kerk niet genoeg gemeenschapshuis. Er waren verschillende gemeenschappen naast elkaar met elk hun eigen gebouw. Ik kwam uit een streek waar iedereen eigenlijk naar dezelfde kerk ging. Daar was het wel een gemeenschapshuis. Maar later zag ik dat er verschillende gemeenschappen bestonden die elkaar meden of bestreden. In die wereld wist ik niet wat ik zou moeten doen.

In Enkhuizen kwam ik zodoende in een sociaal cultureel centrum met een stichtingsbestuur. Het was een openbare ruimte waar iedereen binnen kon. Daar speelden religieuze afkomst, geaardheid geen rol. Daar leerde ik het openbare leven kennen, mensen van allerlei richtingen en met verschillende beurs. In Wijk aan Zee kwam ik in een horecabedrijf als een zelfstandige onderneming. Ook daar speelden religieuze afkomst, geaardheid of beursinhoud geen rol.

In Enkhuizen en Wijk aan Zee leerde de verschillende gemeenschappen kennen en de manier waarop je gestalte geeft aan een ruimte waar iedereen komt. Hoewel Nederland zich verder ontwikkelde individualiseerde en in clubverband organiseerde deed ik ervaring op hoe de samenleving er uit kan zien als je je niet op één doelgroep richt. Daarna ben ik met elf dorpen aan de slag gegaan in het kader van Cultureel Dorp van Europa. Het werd een netwerk van Europese dorpen. We vroegen zoveel van deze dorpen dat zij hun kracht als gemeenschap nodig hadden om gestelde doelen te realiseren.

Het is voor mij persoonlijk een grote uitdaging om aan de slag te gaan in een huis dat in de 15e eeuw voor de gemeenschap werd gebouwd. In het eind van de 20e eeuw had niemand bijna nog oog voor de gemeenschap.

Ik ben mijn hele leven met die gemeenschap aan het stoeien geweest. In de laatste tijd is er – misschien op een andere manier dan daarvoor – toch weer iets als een gevoel voor gemeenschap en openbaarheid aan het ontstaan. Dat vormde het succes dat ik in Enkhuizen en ook in Wijk aan Zee had. Het lijkt me een grote uitdaging om dat vorm te geven in een gebouw dat lang geleden is neergezet voor de hele gemeenschap.

In Beverwijk een voorbeeld neerzetten hoe een kerk in onze tijd gebruikt kan worden voor de hele gemeenschap. Op die manier sluit het aan bij de traditie van die kerk en de reden waarvoor hij is neergezet.