Coornhert lezing

EDirck Volckertsz Coornhert (1522-1590)en van de activiteiten van de Coöperatieve Vereniging is de organisatie van een jaarlijkse Coornhert lezing. Een Coornhert groep zal elk jaar iemand aanwijzen die deze lezing mag houden. Het moet iemand zijn die uitblinkt in onafhankelijkheid.

Coornhert is een filosoof, dichter, graveur, schrijver en ambtenaar uit de zestiende eeuw die in de zestiende eeuw ten tijde van de tachtigjarige oorlog tussen de vechtende partijen in ging staan en kritiek had op de uitwassen van de partijdigheden. Hij weigerde naar welke kerk dan ook te gaan als mensen ruzie maakten over de uitleg daarvan. “Als je het dan oneens was over uitleg kon je je toch beperken tot het voorlezen van de bijbel zelf”, was zijn antwoord. In de sfeer van tegenstellingen had hij goede vrienden onder alle groepen. Dat kostte hem vier verbanningen en het verbod om zich in een aantal steden te vestigen. In Gouda, de meest liberale stad van die tijd, werd hij uiteindelijk op latere leeftijd opgenomen.

Binnenkort zal er een comité gevormd worden voor het organiseren van de jaarlijkse lezing.