Over ons

Doel

De Grote Kerk Beverwijk wil Huis van de Gemeenschap zijn in de Grote Kerk van Beverwijk die ook Wijktertoren genoemd wordt. Een Huis waar burgers van alle geloofsovertuigingen, ideologische en sociale groepen en politieke overtuigingen elkaar teggenkomen met als doel elkaar te inspireren.

In de Statuten van de Vereniging Grote Kerk Beverwijk zijn bepalingen opgenomen t.a.v. bestuur, financiën, toezicht en rechtspraak die gelden voor de leden van de Vereniging.

Statuten

Afschrift statutenwijziging Vereniging Grote Kerk Beverwijk

De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63694522. Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 855357794.

Contact

email: grotekerkbeverwijk@gmail.com
website: www.grotekerkbeverwijk.nl

correspondentieadres

Vereniging Grote Kerk Beverwijk
Kerkstraat 37 A
1941 GC Beverwijk

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging bestaat uit de volgende personen:

  • voorzitter Bert Kisjes
  • secretaris Paul Jurriens
  • penningmeester Jeroen Brethouwer

Jaaroverzicht

de grote kerk beverwijk jaaroverzicht 2016

Nieuwe functie Grote Kerk

De nieuwe functie van de Beverwijkse Grote Kerk krijgt langzaam maar zeker gestalte. Nadat het bestuur van de protestantse gemeente zich vorig jaar met pijn in het hart genoodzaakt had gezien om de kerkdiensten voortaan te concentreren in de Vredevorstkerk, was het Wijk aan Zeeër Bert Kisjes die met een nieuw initiatief voor het nu leegstaande gebouw op de proppen kwam. Kisjes, ooit opgeleid als theoloog, maar vooral bekend vanwege zijn activiteiten om Wijk aan Zee als Cultureel Dorp van Europa op de kaart te zetten, heeft een prachtig plan voor het monumentale bouwwerk. De Grote Kerk behoudt zijn plek als gemeenschapshuis – of misschien juist wel krijgt de plek terug – maar in plaats van religie voeren kunst, cultuur en inspiratie de boventoon. Het ‘Huis van God’ is een mensenhuis aan het worden.

Alle activiteiten in de Grote Kerk vanaf december 2013

lijst tot met april 2016

Het gaat beginnen