Privacyverklaring

Vereniging De Grote Kerk Beverwijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vereniging De Grote Kerk Beverwijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het lidmaatschap formulier of op de website aan Vereniging De Grote Kerk Beverwijk verstrekt. In de financiële administratie worden ook uw persoonsgegevens verwerkt. De Vereniging Grote Kerk Beverwijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw bankrekeningnummer

Waarom Vereniging De Grote Kerk Beverwijk gegevens nodig heeft

Vereniging De Grote Kerk Beverwijk verwerkt uw persoonsgegevens in de ledenadministratie, de financiële administratie en om de nieuwsbrief te kunnen versturen.

Hoe lang Vereniging De Grote Kerk Beverwijk gegevens bewaart

Vereniging De Grote Kerk Beverwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u opgezegd heeft. Hierna worden de gegevens in beperkte vorm (geanonimiseerd) bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.

Hoe worden uw persoonsgegevens bewaard

Uw persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de penningmeester van de vereniging. De ledenadministratie wordt ook door de penningmeester gedaan. De gegevens zijn vastgelegd en worden verwerkt in een beveiligd Excel bestand.

Vereniging De Grote Kerk Beverwijk verkoopt persoonsgegevens niet aan derden.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Vereniging De Grote Kerk Beverwijk neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Vereniging De Grote Kerk Beverwijk kennis kunnen nemen van uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • We beveiligen alle documenten met persoonsgegevens met een wachtwoord.
  • Onze bestuursleden en onze webmaster zijn gebonden aan ons privacybeleid.

Delen met anderen

Vereniging De Grote Kerk Beverwijk verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Vereniging De Grote Kerk Beverwijk worden algemene bezoekgegevens  bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vereniging De Grote Kerk Beverwijk gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar grotekerkbeverwijk@gmail.com De Vereniging De Grote Kerk Beverwijk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Vereniging De Grote Kerk Beverwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vereniging De Grote Kerk Beverwijk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vereniging De Grote Kerk Beverwijk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Vereniging De Grote Kerk Beverwijk op via grotekerkbeverwijk@gmail.com. https://www.grotekerkbeverwijk.nl is een website van Vereniging De Grote Kerk Beverwijk. Vereniging De Grote Kerk Beverwijk is als volgt te bereiken:

adres: Kerkstraat 37A 1941 GC BEVERWIJK

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 63694522

E-mailadres: grotekerkbeverwijk@gmail.com