Boekbespreking biografie Den Uyl.

Boekbespreking biografie Den Uyl
Vrijdag 28 februari 20.00 zal Bert Kisjes in de Grote Kerk een boekbespreking houden van de biografie ‘De Gedrevene’ van Dik Verkuil over Joop den Uyl die leefde van 1919 – 1987.. In de 20e eeuw was de vormgeving van een land overgenomen van de aristocratie door politieke partijen en parlementen, een proces dat in de 19e eeuw was ingezet. De drie keizerrijken Rusland, Duitsland en Oostenrijk overleefden de eerste wereldoorlog niet. Er kwamen verschillende politieke bewegingen die door partijen voorgestaan en in parlementen en kranten uitgevochten werden. De socialistische was een van de belangrijke bewegingen.
Joop den Uyl was een belangrijke vertegenwoordiger van de sociaal democraten met duidelijke ideeën hoe de rijkdom die economische groei opleverde moest worden besteed voor iedereen.
Interessant om achteraf terug te blikken op het gedachtegoed van deze man die jarenlang directeur van de Wiardi Beckman Stichting was, lid van de Amsterdamse Gemeenteraad, lid van de Tweede Kamer, Minister en Minister President.  .

21 februari boekbespreking : Brein 50 +

Bespreking boek “Brein 50+” van prof Margriet Sitskoorn

 

Op vrijdag 21 februari 20.00 uur organiseert de Grote Kerk een boekbespreking van de bestseller “Brein 50+” van professor Margriet Sitskoorn van de universiteit van Tilburg. We bieden deze bespreking aan als ondersteuning voor personen die met ouderen werken. Het geeft een andere en positieve kijk op ouderdom. Toegang gratis. Bert Kisjes begeleid de bespreking. Zaal open : 19.30u.

Hier volgen een paar citaten uit het boek:

“Voorheen dacht men bij ouder wordende hersenen vooral vanuit een theorie van verval en werd er in onderzoek met name gekeken naar achteruitgang. Tegenwoordig vinden we de theorie van uitsluitend verval te eenzijdig en gaan we additioneel aan de theorie van verval ook uit van de theorie van neuroplasticiteit en aanpassing”.

“Mensen kunnen volledig leven in bubbels”

“Ouderen die zich zelf identificeren met de negatieve typeringen die er bestaan rondom ouderdom, het achteruitgaan”.

 “Buiten je comfortzone treden”

“Verblijven in de natuur kunnen we een wondermiddel noemen”

 “Op basis van deze onderzoeksgegevens mogen we concluderen  dat mensen steeds positiever ingesteld raken als ze ouder worden en dat ze tegen de verwachting in  juist méér met het heden en de toekomst bezig lijken te zijn dan met het verleden. (Dickens was een uitzondering)”

Voor de Grote Kerk is ouderdom een belangrijk thema. Het gaat ons om de rol die ouderen kunnen spelen en niet om de z.g. ‘vergrijzing’. In dat verband vinden we het boek van Sitskoorn heel interessant en vragen we daar aandacht voor.

Sinds 2005 komt elke week een kring van senioren samen in Wijk aan Zee. De bedoeling van de kring is uiteindelijk het levensverhaal of ervaringskennis  boven water te krijgen. Kennis die verkregen wordt door bij elkaar te gaan zitten en te praten over wat je gedaan en beleefd hebt. Sinds 2015 is er ook zo’n kring in Beverwijk. We zijn daar heel positief over. In 2014 is in de Moriaan in Wijk aan Zee de tentoonstelling ‘Rimpels’ gehouden, ondersteund door 24 columns in het Noord Hollands Dagblad die als een editie van Roetz zijn uitgegeven.

Met het boek van Sitskoorn wordt een stevig fundament gelegd onder de activiteiten van de seniorenkringen. Daarom willen we er ook de nodige aandacht aan schenken en wordt in de Grote Kerk deze bespreking gehouden. Wie belangstelling heeft voor het boek is van harte welkom.

 

13 maart concilie der lege kerken: Is geannuleerd!

Op 13 maart van 15.00 uur – 18.30 uur vindt in de Grote Kerk van Beverwijk het ‘Concilie der Lege Kerken’ plaats. Tijdens dit Concilie wordt met de bezoekers de vijf jaar gedeeld dat de Vereniging Grote Kerk Beverwijk daar bezig is. Bert Kisjes heeft zes jaar geleden het initiatief genomen voor een nieuwe rol van deze kerk in de Beverwijkse gemeenschap. De Vereniging is een buitenkerkelijke organisatie die een kerk als een gebouw voor inspiratie, bezinning en cultuur helemaal ziet zitten.

Uitgangspunt is dat er een grote behoefte is aan betekenis, waarde, geestelijk leven en sociale cohesie in de samenleving. Lege kerken zijn bijna natuurlijke plekken waar aan die behoefte kan worden voldaan. Daar wordt in de Grote Kerk in Beverwijk aan gewerkt. Op 13 maart wordt getoond welke route in de Grote Kerk is genomen. De Vereniging wil dat graag laten zien. Het is een uniek voorbeeld van een voorziening in een stad met bijna 40 000 inwoners.  .

Uitgenodigd worden burgers in Beverwijk en omgeving die de kerk kunnen gebruiken en profiteren van wat anderen daar doen, de bestaande geestelijke stromingen, de politieke partijen en de Gemeenteraad, ondernemers, initiatiefnemers van leegstaande kerken elders om daar een nieuw leven aan te geven kerken en personen die bezig zijn met religieus erfgoed.

Het middagprogramma begint met een uiteenzetting wat De Vereniging doet en vijf jaar gedaan heeft en waarop het idee is gebaseerd. Het is ook uitdrukkelijk de bedoeling om initiatieven van andere plaatsen te horen. We willen graag dat de verschillende initiators iets aan elkaar hebben.

Het programma begint met een inleiding en vervolgens met De Wereld Draait Door achtige sessie, gasten aan tafel die door Dennis Nolte (onze Matthijs van Nieuwkerk) worden bevraagd. Er volgen ook groepsgesprekken aan kleinere tafels en een slotronde met conclusies. Er zal ook muziek worden gemaakt zoals gebruikelijk in de Grote Kerk. .

Opgeven  en info via grotekerkbeverwijk@gmail.com

Toegang is gratis. Er is wel een pot voor een donatie.

Leerlingenavond Ghita Luiken

Leerlingenavond van Ghita Luiken

Op vrijdag 7 februari is er een leerlingen uitvoering in de Grote Kerk van zangeres en zangcoach Ghita Luiken.

De voorstelling begint om 19:00 en zal eindigen rond 20:15.

Zij studeerde zang pop/jazz aan het Conservatorium van Amsterdam. Door de jaren heen heeft ze in verschillende formaties van intiem duo tot bigband opgetreden in clubs en op festivals in Nederland en België en was genomineerd voor het prestigieuze Nederlands Jazz vocalisten Concours. Daarnaast heeft ze het alijd heerlijk gevonden om als leadzangeres in Final Touch te zingen, een band met een breed repertoire: disco/dance, soul, salsa/Latin, funk, rock, r&b en lounge. Ze trad daarmee op in binnen- en buitenland. Ze heeft bovendien altijd met enorm veel plezier workshops en zangles gegeven!  Toegang 5 euro

Kerst in de Grote Kerk

KERST in DE GROTE KERK

Kerstavond/ kerstpleintje: 24 december vanaf 18.00 uur

Het programma in de kerk:
18.00 uu kerk open
Tentoonstelling van Lucasgilde Flower Power
Versgebakken Brusselse Wafels en warme drank
19.30 – 20.00 uur Samenzang van traditionele kerstliederen o.l.v. Hans Kelder
20.00 –22.00 uur koorzang van Si Volta, Broer en Zus en o.l.v Ruud Jansen
tussen 22.00 en 23 uur Dansmuziek.

Kerstdiner 25 december

Sinds een jaar of vijf koken een aantal vrijwilligers een heerlijk vier of vijfgangen kerstmaal op 25 december. De kosten zijn een vrijwillige bijdrage. Wie een instrument heeft of kan zingen, breng je instrument vooral mee. Een kerstverhaal of gedicht voordragen kan ook uiteraard.Het is heerlijk wanneer er personen deelnemen die ook iets spelen of voordragen. Geef je wel op zodat we weten voor hoeveel personen er gedekt moet worden. Dit kerstdiner waar je niet weet met wie je aan tafel zit blijkt een van de mooiste gebeurtenissen in de kerk te
worden. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar:grotekerkbeverwijk@gmail.com

 

Carthago 29 november 2019

Carthago geeft op 29 november een concert in de Grote Kerk. Aanvang 21 uur, inloop 20:30.

Carthago bestaat uit de broers Rob (toetsen) en Ruud van der Klooster (drums) en bassist Wout Folmer. Op dit moment wordt er ergens in Wijk aan Zeer druk geoefend voor het concert.
Vorig jaar kwam de band voor het eerst sinds verertig jaar weer samen, voor één reünieconcert in de Grote Kerk. ,,Het zou bij een eenmalig optreden blijven, maar we kregen de smaak te pakken’’, aldus drummer Ruud van der Klooster. ,,Ook de reacties van het publiek waren zo enthousiast, dat het niet bij één keer kon blijven’’
Nadien speelde Carthago onder meer in Egmond aan den Hoef. Het verschil met vorig jaar is aanzienlijk. ,,De chemie is veel beter, we zijn inmiddels ontzettend op elkaar ingespeeld’’, legt Wout Folmer uit.
Carthago was een bekende band in de jaren zeventig, met optredens op populaire plekken als Donkey Shot in Heemskerk en De Melkweg in Amsterdam. De muzikanten waren op een gegeven moment zo populair dat ze een proefopname mochten doen voor platenmaatschappij EMI. ,,Helaas is het daarbij gebleven. EMI was enthousiast, maar we waren te jong en hadden niemand om ons te begeleiden.’’
Rob van der Klooster is de componist van het drietal. Hij is zo geïnspireerd door de wederopstanding van Carthago, dat hij weer nieuwe nummers aan het schrijven is. Het concert op 29 november in de Grote Kerk in Beverwijk begint om 21 uur. Kaarten kosten 5 euro, de opbrengst is bestemd voor de kerk.

CD presentatie: Groot Succes!

De presentatie van de CD Ruud Jansen en vrienden van de Grote Kerk was een groot succes!
Foto’s: Op de foto de drie samenstellers van de jaarljkse CD: 2017 Serge Heman, 2018 Colet Nierop 2019 Ruud Jansen 2020 ?????
Wilt u deze CD bestellen dan kan dat door 10 euro over te maken op nr NL72TRIO0390972665 ten name van Vereniging Grote Kerk Beverwijk en stuur een mail met uw n.a.w. gegevens naar : grotekerkbeverwijk@gmail.com of u kunt hem ook kopen in de Grote kerk zelf.

boekbespreking Bregman woensdag 13 november 20.00 u .Toegang gratis.

Boekbespreking

‘De mens is een beest zeiden de koningen. Een zondaar, zeiden de priesters. Een egoïst zeiden de boekhouders. Al eeuwenlang is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die tijd mis hadden? In zijn boek verweeft Rutger Bregman de jongste inzichten uit de psychologie, de economie, de biologie en de archeologie. Hij neemt ons mee door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude vragen. Adembenemend, weids en revolutionair. De meeste mensen deugen herschrijft niet alleen de geschiedenis maar werpt ook een nieuw licht op de toekomst.’
Rutger Bregman (1988) is historicus. Hij publiceerde vijf boeken: Met de kennis van toen (2012), De geschiedenis van de vooruitgang (2013), Gratis geld voor iedereen (2014), Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers (met Jesse Frederik, 2015) en De meeste mensen deugen (2019).
Toen Matthijs van Nieuwkerk onlangs Rutger Bregmans nieuwe boek ‘De meeste mensen deugen’ presenteerde dacht ik als vele anderen: “Dat boek wil ik lezen”.
Ondertussen heb ik het gelezen en mijn verwachtingen zijn niet teleurgesteld. Het werpt een ander licht op veel dingen. Bregman komt aan het mensbeeld, het beeld dat de mens van zichzelf heeft. Dat is typerend voor tijden waarin de cultuur echt verandert. Dat gebeurde in de 16e eeuw in de tijd van de renaissance, dat gebeurde ook in de 18e eeuw die uitliep op de Franse en de industriële revolutie.
Op woensdag 13 november 20.00 uur houd ik een boekbespreking van Bregmans nieuwe boek. Ik kan u vertellen wat ik in het boek gelezen heb en ben heel nieuwsgierig naar wat u er in gelezen hebt. Voor wie nog niet aan het boek begonnen is kan de boekbespreking wellicht nuttig zijn.
Bert Kisjes

Schrijf je eigen kerstverhaal!

SCHRIJF JE EIGEN KERSTVERHAAL!
Een deskundige jury leest de verhalen en bepaalt een winnaar. Het winnende verhaal wordt op Kerstavond 24 december voorgelezen door een bekende Beverwijker tijdens het feest in de Grote Kerk/Wijkertoren.
Stuur je verhaal naar:
grotekerkbeverwijk@gmail.com of geef het af in de kerk. De inzendingtermijn sluit op 30 november a.s.
Laat je schrijverstalent ontdekken!

Lezing over ontstaan leven: 23 oktober 20.00u

Uitleg over hoe en wanneer het leven op aarde is ontstaan
Adrie Winkelaar (1946) heeft zich lange tijd verdiept in verschillende wetenschappen om de vragen over
het leven te kunnen beantwoorden. Het leven wordt in de wetenschap gedefinieerd als “een in zichzelf in stand houdend chemisch systeem, dat in staat is tot evolutie”. Als chemicus heeft hij beroepsmatig complexe organische verbindingen op een simpele manier moeten uitleggen om verkopers, managers en gebruikers van chemische preparaten het inzicht te geven over de werking ervan.
Op woensdag 23 oktober 2019 zal hij in anderhalf uur tijd uitleggen hoe het leven op aarde is ontstaan en hoe virussen, bacteriën en levende cellen uit organische stof zijn voortgekomen. Door een combinatie van de kernfysica, waarmee de energie in materie wordt verklaard, en de biochemie, die de geheimen van eiwitten, DNA en RNA heeft blootgelegd, kan nu de werking van het leven worden verklaard en begrepen. De lezing, ondersteund met beelden en filmpjes, begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
in de Grote Kerk, Kerkstraat 37a, 1941 GC in Beverwijk

Toelichting
De 20ste eeuw was de eeuw van specialismen. De wetenschap heeft zich in alle richtingen ontwikkeld waardoor de mobiliteit is toegenomen, de bebouwing in de wereld alle mogelijke vormen heeft gekregen en de kennis over de natuur en de mens heeft geleid tot een langer en gezonder leven. De 21ste eeuw is de eeuw van de antwoorden op de grote vragen van het leven, omdat de puzzelstukjes in elkaar geschoven kunnen worden van al deze specialismen.
In vier grote stappen zal vanaf het ontstaan van de aarde op een simpele wijze de natuurkunde worden behandeld waarbij de belangrijkste wetmatigheden aan de orde komen. Daarna zal een samenvatting worden gegeven van de anorganische en organische chemie, gevolgd door de biochemie over het ontstaan van cellen en micro organisme. Tenslotte zal worden uitgelegd hoe celdeling werkt, waarbij voeding en afval belangrijke kenmerken zijn van levende organismen. Ook voortplanting en de evolutie van dierlijke en plantaardige cellen worden op een biochemische wijze toegelicht. Na afloop is er
gelegenheid tot stellen van vragen en het voeren van discussie.

Nescio Lezing 2 oktober.

Lezing over de schrijver Nescio door Lieneke Frerichs

Nescio (Ik weet het niet) is het pseudoniem van J.H.F. Grönloh. In zijn verhalen ‘De uitvreter’, ‘Titaantjes’ en ‘Dichtertje’ heeft hij het Hollandse landschap uit de vorige eeuw prachtig beschreven. Bekende citaten van hem zijn ‘Jongens waren we – maar aardige jongens. Al zeg ik het zelf’ en ‘Behalve den man die de Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond, heb ik nooit een wonderlijker kerel gekend dan den uitvreter’. Hij wordt gerekend tot een van de beste schrijvers van Nederland, en heeft een kleine, maar enthousiaste schare lezers. Hiertoe behoorde ook Gerard van het Reve die in een TV interview uit 1964 verklaarde: Ik voltooi geen bladzij, zonder dat ik tenminste een keer aan Nescio heb gedacht.
Woensdag 2 oktober is de mogelijkheid om nader kennis te maken met deze unieke schrijver. De oud-Beverwijker Lieneke Frerichs, gepromoveerd op de schrijver Nescio en bezig met het schrijven van zijn biografie, zal dan een lezing houden over Nescio en zijn werk. Ook voor ingewijden zal er voldoende nieuws te horen zijn.
De lezing vindt plaats in de Grote Kerk van Beverwijk op woensdag 2 oktober om 20 uur. De toegang is gratis.

Zondag 1 september Jazzconcert.

Bas Kisjes komt een paar dagen over uit Madrid naar de IJmond. Op zondag 1 September 13.00 uur komt hij in de Grote Kerk een concert gegeven. In Madrid is hij dirigent van de big band van de Spaanse Architecten Vereniging. Daarnaast speelt hij in combo’s en geeft les. Drie jaar geleden kwam hij met zijn big band naar de IJmond en speelde in de Grote Kerk en op de Smaakmarkt in Wijk aan Zee. We hebben genoten van zijn speelsheid en improviserend vermogen.
Voor het concert op 1 september heeft hij pianist Dirk Balthaus gevraagd, waar mee hij ook al eerder in de kerk is opgetreden. Dirk heeft ook Marco Bakker begeleid op het concert t.g.v. zijn 80e verjaardag. Heyn van de Gein schrijft over Dirk: “Poëtische muziek die het oor pakt, die het hart pakt”. Pianowereld schrijft over hem: “Dirk Balthaus is één van de meest verfijnde pianisten in dit land”.
De derde muzikant is een drummer: Joost Kesselaar, docent aan het Utrechts conservatorium. Zij speelden eerder samen tijdens improvisaties over de schilderijententoonstelling van Moussorgski. Joost speelt in bijzondere bezettingen zoals in Wild Conspiracy (trompet, gitaar en drums). Hij speelt ook in het Clazz ensemble en met Soesja Citroen. Over Clazz: ” Vanaf de oprichting in 2007 spelen in het Clazz Ensemble twaalf musici hun eigenzinnige repertoire van gedurfde composities, messcherp uitgevoerde blazersmuziek, spetterende solo’s en groovende ritmes. Het Clazz Ensemble laat muzikale grenzen vervagen en bewijst dat de hokjesgeest niet meer in de 21e eeuw thuis hoort”.
Deze drie musici gaan met elkaar improviseren. Dat belooft wat.
Aanvang 13.00 uur. Toegang 10 euro

PS: Wegens omstandigheden zal Joost Kesselaar niet optreden, hij wordt vervangen door de tevens zeer getalenteerde drummer Tijn Jans.

Zaal open : 12.30 u.

 

Barokconcert 31 augustus 21.00 u !

31 augustus 21.00 u zomeravond concert: Grote kerk Beverwijk.

Op 31 augustus wordt het concert verzorgd door Talitha Cumi Witmer op Theorbo en Sophia Witmer op cello. Talitha heeft al enige malen in de Grote kerk ons betoverd met haar fantastische luit en Theorbo spel.

OVER DE MUZIKANTEN:
De Amerikaans-Koreaanse luitenist Talitha Witmer studeerde luit en theorbe bij Joachim Held en Mike Fentross aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Recente uitvoeringen als continuospeler hebben het werken met gevestigde musici zoals Claron McFadden, Etienne Siebens, en opgenomen Erik van Nevel. Ze treedt op in België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Japan, Letland, Nederland en Portugal. Als soliste richt ze zich momenteel op renaissancemuziek en repertoires voor het vroege Italiaans
theorbe.

Sophia Witmer is een celliste uit Tokio, Japan. Ze studeerde cello bij Hidemi Suzuki, en momenteel studeert zij historische cello bij Lucia Swarts aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, samen met lessen van Jaap ter Linden, Richte van der Meer, Albert Brüggen, Catherine Jones, Job ter Haar. Ze speelde met Alfredo Bernardini, Chiara Banchini en Claudio Astronio als cellist van het Theresia Orkest.

Programma:

Benedetto Giacomo Marcello (1686-1739)
– Sonata in F-groot
Giovanni Girolamo Kapsberger (1580-1651)
– Toccata 9na & 10ma
– Passacaglia
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
– From Cello Suite No. 1 in G-groot
Alessandro Piccinini (1566-1638)
– Toccata XIII
– Ciaccona
George Philipp Telemann (1681-1767)
– Violoncello Solo Sonata twv 41: D6

Dit programma bevat enkele favoriete stukken van Sophia en Talitha van het begin tot Midden barok periode. Het viert de diepe invloed die Italianen op het Duits hadden muziek op dat moment. Dit is voelbaar in hoe de sonate van Marcello wordt weerspiegeld in het vreugdevolle Cello Sonate van Telemann, in zijn humor en eigenzinnigheid. De Prelude van suites in G-major is een van de meest gerenommeerde en geliefde van J.S. Cello Suites van Bach. Onder zijn rijkdom aaninspiratie uit vele bronnen, zijn Italiaanse erfgoed is te horen in de eenvoud ervan arpeggio’s, die doen denken aan die iconische Italiaanse luitmuziek waaruit Bach is voortgekomen.

Aanvang concert: 21.00u . Zaal open 20.15 entree :10 euro.