Hoe werkt motivatie. Woensdag 16 mei 20.00 boekpresentatie.

 

 

Hoe werkt motivatie

 

Motivatie speelt bij iedereen die wat onderneemt. De afgelopen tien jaar heeft Adrie Winkelaar zich verdiept in de processen die zich afspelen in het brein als mensen gemotiveerd zijn om iets te presteren of om iets te bereiken. Met het schrijven van een boek heeft hij nu zijn studie en zijn onderzoek afgerond. Op woensdag 16 mei 2018 presenteert hij om 20.00 uur het boek in de Grote Kerk in Beverwijk door het geven van een toelichting en het beantwoorden van vragen. Adrie Winkelaar is in 1946 geboren in Velsen-Noord en studeerde chemische technologie en andragologie (sociale psychologie) aan de Universiteit in Amsterdam waar hij afstudeerde in volwassenen educatie.

 

Het boek geeft samenvattingen van de verschillende filosofische, psychologische en biologische gezichtspunten van motivatie en gaat in op de neurologische processen die te grondslag liggen aan wat mensen willen. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen iets willen omdat we het lekker en leuk vinden (emotie) én iets willen om een prestatie te leveren (een besluit nemen). Veel processen in het brein verlopen parallel, vandaar dat beide gelijktijdig kunnen plaats vinden.

Als je weet hoe motivatie werkt, kun je jezelf, maar ook anderen een prestatie laten leveren. Hiervoor wordt nagegaan hoe iemands overtuiging in elkaar zit en welke gevoelens en besluiten hebben bijgedragen om te doen wat men doet of wil doen. Het boek onthult de verschillende processen die zich hierbij afspelen en gaat in op een meetmethode om deze processen vast te leggen. Ook wordt een aantal trainingen en therapieën beschreven om anderen, maar ook jezelf tot betere prestaties te laten komen.

 

De entree is vrij en de avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in motivatie bij opvoeding, bij scholing, bij sport, gedurende iemands werk of bij iemands vrije tijd besteding. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld aan het onderhoud en het openhouden van de Grote Kerk.