13 maart concilie der lege kerken

Op 13 maart van 16.00 uur – 24.00 uur vindt in de Grote Kerk van Beverwijk het ‘Concilie der Lege Kerken’ plaats. De Grote Kerk van Beverwijk is één van de vele lege kerken in het land. Bert Kisjes heeft zes jaar geleden het initiatief genomen voor een nieuwe rol van deze kerk in de Beverwijkse gemeenschap. Samen met vrijwilligers is hij nu ruim vijf jaar bezig om dat uit te rollen en het is nu het moment om het te delen. Zowel met andere plaatsen die een lege kerk hebben als ook in Beverwijk, met de bevolking, met kerkelijke organisaties en met de burgerlijke gemeente.

Er zijn twee manieren waarop het onderwerp wordt benaderd. De ontstaansgeschiedenis van het initiatief in Beverwijk komt aan de orde. Dagvoorzitter Dennis Nolte zal met een aantal personen laten zien hoe het initiatief bij Bert Kisjes als een natuurlijk proces is gegroeid. Daarom wordt zijn tachtigste verjaardag aangegrepen om het gedachtengoed achter de Grote kerk van alle kanten belichten.  Dat gedachtengoed omvat thema’s als sociale cohesie, ondernemerschap (niet wachten maar zelf doen), cultuur als communicatiemiddel, aandacht voor natuur, jong en oud, de andere wereld, aandacht voor wat lokaal is en het mensbeeld. Daarnaast gaan we op zoek naar de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om de kerk tot levend centrum voor heel Beverwijk te maken.

Uitgenodigd worden burgers in Beverwijk en omgeving die de kerk kunnen gebruiken en profiteren van wat anderen daar doen, de bestaande geestelijke stromingen, de politieke partijen en de Gemeenteraad, ondernemers, initiatiefnemers van leegstaande kerken elders om daar een nieuw leven te geven kerken en personen die bezig zijn met religieus erfgoed. Verschillende visies over hoe om te gaan met leegstaande kerken zullen besproken worden zodat een ieder daarvan kan leren.

Medewerking verlenen tal van muzikanten zoals onder meer The Fishermans Bend, Ruud Jansen, Marco Bakker, Rodolfo Ravissant, Annemarieke Bechtold, Sjanneke van Herpen, David van Aalderen, Serge Héman, Helene Kalisvaart en Luci Montebello.

Geef je hiervoor op via grotekerkbeverwijk@gmail.com . Je kunt je opgeven voor de hele dag vanaf 15 uur, voor het

. voor het Concilie, dat is het eerste deel van 15.00 -18.30 uur; voor het tweede deel van 19.00 u tot 22.00 u  of voor gehele dag.