Concilie van Lege Kerken

Op 12 maart komt de toekomst van de Grote Kerk van Beverwijk aan de orde op het Concilie van Lege Kerken. De Vereniging Grote Kerk Beverwijk is sinds 2013 bezig om de weg te banen voor die toekomst. Dat is belangrijk voor de samenleving en een ideale bestemming voor dat rijksmonument.
De Vereniging wil met de kerk in Beverwijk ‘een fort’ toevoegen aan de publieke sfeer. In een wereld waarin de private en de politieke sfeer overheersen, is de publieke sfeer in nood. Wat er nu verandert in de grote kerk van Beverwijk is de transitie van deze kerk van de privé- naar de publieke sfeer om met de termen van René Gude te spreken.
Het initiatief van de Vereniging Grote kerk wordt toegelicht door Bert Kisjes en Pascal Moerman. Vertegenwoordigers van lege kerken in andere gemeenten zullen aanwezig zijn. En een aantal mensen met kennis van de samenleving en haar behoeftes zullen aan het Concilie bijdragen.
Het Concilie duurt van 11.00 – 17.00 uur. Er wordt voor koffie, thee en een lunch gezorgd. Aan de deelnemers zal een vrijwillige bijdrage worden gevraagd. De woordenstroom wordt een paar keer onderbroken met een muzikale bijdrage. Er komt een verslag na afloop waarin ook de bijdragen van de deelnemers aan de Ronde Tafel worden genoemd. Op deze manier kan het gesprek later gemakkelijk voortgezet worden. Dennis Nolte van ‘Spoor van vernieuwing’ is dagvoorzitter