20 mei Mensenkerk

Feest 20 mei Mensenkerk
Op zaterdag 20 mei is er een belangrijke stap gezet in de grote kerk die wij zelf steeds vaker de
‘Mensenkerk’ noemen. Maar de naam van de kerk in de toekomst zal afhangen van hoe de mensen de
kerk zullen gaan noemen. Tot dusver heette hij de grote kerk. Als mensen vroegen waar is die kerk, is dat soms die met die koepel in de Breestraat dan zeiden we nee, het is de kerk die vast zit aan de
Wijkertoren. Wij zullen de naam ‘Mensenkerk’ gebruiken omdat dit gebouw van en voor de Beverwijkers is, alle IJmonders zijn uiteraard welkom. Op 20 mei is ten overstaan van de Beverwijkse gemeenschap duidelijk gemaakt dat de kerk een ander leven krijgt. Er komt een andere eigenaar die voor het gebouw moet zorgen. Dat de dakgoten goed zijn, dat de voorzieningen in de kerk deugen, het gebouw verduurzaamd wordt etc. Die eigenaar is de Stichting Beheer Grote Kerk i.o. Die Stichting heeft in het afgelopen half jaar vorm gekregen. In het bestuur zitten Jan Boudesteijn (voorzitter), Paul Veltman (secretaris) Jan van Es, Wim Goedegebuur en Serge Héman die de verbinding vormt met de Vereniging Grote Kerk. De eerste taak van deze Stichting is om het financiële draagvlak te zoeken. Draagvlak voor de jaarlijkse kosten en voor een aanpassing aan het nieuwe gebruik. De protestantse kerk Beverwijk geeft een bedrag mee, de rest wordt gefinancierd uit fondsen. De Vereniging Grote Kerk zal het kerkgebouw van deze Stichting huren. Haar taak is het de kerk open te houden, een breed programma bieden en de agenda te beheren. We hopen dat het gebouw een kloppend hart wordt voor en van de gemeenschap. Een gebouw voor overleg, feest, gedachtewisseling en muziek. De impressies van de toespraken en muziek van 20 mei zijn te vinden op ons YouTube kanaal..
De impressies van de toespraken en muziek van 20 mei zijn te vinden op ons YouTube kanaal.
Grotekerk

https://www.youtube.com/@grotekerk7119/videos