Presentatie Generatie Proeverij

uitnodiging

Op zondag 6 maart organiseren Bert Kisjes (filosoof en initiatiefnemer Vereniging Grote Kerk), Jakob Stolk (jongerenwerker) en Jacky de Vries (Vrijstaat Roetz) van 15.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk een openbare bijeenkomst met als thema ‘het verbinden van generaties’. Er wordt een nieuw boekje gepresenteerd, een logisch en praktisch vervolg op het eerder verschenen Rimpels, er zijn toespraken en tafelgesprekken en er is de officiële aftrap van een plan waarbij de Grote Kerk als broedplaats voor nieuwe ideeën en initiatieven zal fungeren. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om tijdens een borrel met betrokkenen over het onderwerp van gedachten te wisselen.

Het is initiatiefnemer Bert Kisjes al jarenlang een doorn in het oog dat het woord ouderdom in de loop der tijd steeds vaker een negatieve klank heeft gekregen en dat het vooral wordt geassocieerd met begrippen als traag of, erger nog, uitgerangeerd. Hij ziet een gevorderde leeftijd juist als mooi en waardevol en als een bron van kennis en levenservaring.

Bert startte seniorenkringen in Enkhuizen en Wijk aan Zee en – sinds een jaar – ook in Beverwijk. In 2014 organiseerde hij met zijn Stichting Cultureel Dorp van Europa in Wijk aan Zee een fototentoonstelling over de schoonheid van het ouder worden, met daaraan gekoppeld een reeks columns in het Noordhollands Dagblad. Deze colums werden later gebundeld in het themanummer Rimpels van Roetz Magazine en geven een mooie, positieve kijk op ouder worden.

Inmiddels is het project in een volgende fase beland. Door middel van zogenaamde ‘generatieproeverijen’, een luchtige manier om generaties bij elkaar te brengen, werd een proces gestart waarbij ouderen en jongeren nadrukkelijk worden uitgenodigd om van elkaar te leren en weer waardering te krijgen voor elkaars specifieke kwaliteiten. De Grote Kerk zou hierbij een centrale rol willen spelen. Ook de gemeente Beverwijk lijkt overtuigd van het nut van de bijeenkomsten.

Iedereen die meer wil weten over het project is van harte welkom in de Grote Kerk. De toegang is gratis.