Een cadeautje voor een 100 jarige

Doe je mee aan het cadeautje voor Tsjecho-Slowakije? 100 jaar geleden ontstond het als Tsjecho-Slowakije en het heeft ons een Masaryk, een Kafka, een Hasek, Capek, Forman, Buurman en Buurman, Trnka, Havel, Kundera en Kylian gebracht. We willen een bus muzikanten naar het land sturen dat op 19/21 oktober in Bystré (Oost Bohemen) en Praag een aubade gaat brengen. We zoeken nog een bedrag om de busreis te bekostigen. Wie bijdraagt wordt uitgenodigd voor een speciaal concert in de Grote Kerk van Beverwijk na de reis. Tussen degenen die 100 euro of meer overmaken worden 5 personen uitgeloot die gratis met de bus mee kunnen en die dan een vip behandeling krijgen. Bank NL 72 TRIO 0390 9726 65 t.n.v. Grote Kerk Beverwijk.